Terapie s reflektujícím týmem

Reflektující týmy patří k terapeutickým metodám využívajícím takzvanou „polyokulární“ metodu. Jednoduše řečeno: „víc očí, víc vidí“ a víc hlasů přináší vícero pohledů, nápadů a možností, které rozšiřují běžný rámec individuální terapie. Tato metoda sleduje především přínos pro klienta, který dostává možnost získat při sezení vícero podnětů v rámci sezení, stejně tak i hlasů podpory.

Jak to probíhá

Sezení s týmem má obvykle tři fáze: V první fázi vedou terapeut s klientem dialog o klientových tématech a přáních.

Uspořádání konzultace s reflektujícím týmem

V určitou chvíli, terapeut zastaví rozhovor s klientem a předá slovo týmu. Nastává druhá fáze sezení, kdy členové týmu mezi sebou nahlas reflektují, co vnímali, prožívali a co jim třeba běželo hlavou, když poslouchali konverzaci klienta s terapeutem. Mluví jeden k druhému a klient s terapeutem naslouchají jejich konverzaci.

Reflektující tým v akci

Když tým dohovoří, opět utichá a terapeut nabízí klientovi prostor k reflexi čehokoliv, co ho v konverzaci týmu nějak zaujalo, oslovilo. Klient se může vyjádřit, ale nemusí, volba je zcela na něm.

Tato metoda se postupně vyvinula v kontextu rodinné terapie a stala se součástí systemického terapeutického přístupu.