Služby a ceník

Individuální terapie
 • Individuální terapie probíhá v příjemné místnosti v pražském Karlíně.
 • Sezení trvá obvykle 60 minut.
 • Lze se domluvit i na online setkáních.
 • Terapeutické rozhovory nabízejí sezení za dvojí ceny:
  • 900 Kč/hodina
  • 450 Kč/hodina
 • Zajímá vás možnost nejlevnější terapie v Praze?

Párová a rodinná terapie
 • Párová a rodinná sezení trvají obvykle 90 minut.
 • Párovou terapii poskytuje v rámci vzájemné spolupráce služba Párovky.cz, která se řídí vlastními podmínkami a ceníkem.
 • Rodinná terapie v rámci Terapeutických rozhovorů stojí 1400 Kč/90 minut.
 • Pokud přemýšlíte o společné terapii pro sebe a své blízké, podívejte se na bližší informace o rodinné terapii.

Terapeutická skupina
 • Terapeutická skupina probíhá obvykle jednou za 3 týdny od 18:30 a trvá 90 minut.
 • Je určena pro 8 – 10 lidí a jedná se o program 6 – 10 setkání podle počtu účastníků.
 • Program každé skupiny startuje ve chvíli, kdy projevilo zájem alespoň 6 účastníků.
 • Účast na setkání vyjde na 600 Kč/osoba. Platí se vždy dvě setkání dopředu, čili po 1200 Kč.
Individuální terapie

Individuální psychoterapie mívá obvykle formu setkávání klienta s terapeutem. Na prvním sezení se dohodneme na základní organizaci vzájemné spolupráce. Standardně trvá jedno sezení 60 minut, v případě potřeby si můžeme dojednat delší, nebo kratší čas. Setkávání tváří v tvář má své opodstatnění, nicméně pro klienty z větší dálky se můžeme domluvit i na online formě (Skype, whattsapp, etc.). Předesílám, že se snažím zarámovat terapeutické setkávání počtem 10 sezení. I přesto ale to, jak dlouho a v jakém intervalu se budeme setkávat, závisí na společné domluvě.

Protože se domníváme, že částka za terapeutické sezení, která se v Praze pohybuje okolo 1000 korun za sezení, dělá z psychoterapie pro řadu lidí nedostupnou službu, rozhodli jsem se nabízet individuální terapii za poloviční cenu. Terapie za polovinu je určena všem, pro které je částka 900 korun za sezení přílišný náklad, ale o psychoterapii stojí. Toto zvážení necháváme zcela na zájemcích. Pokud potřebují tuto možnost využít, stačí, když jednoduše kliknou v kontaktním formuláři na zaškrtávací políčko „Individuální terapie za 1/2“, nebo svůj požadavek uvedou při prvním setkání. Olga se rozhodla jako terapeut ve výcviku nabízet sezení pouze za poloviční cenu.

Párová a rodinná terapie

Párovou terapii poskytuje Lukáš se svými kolegy a kolegyněmi v rámci služby Párovky.cz, kde s partnery přicházejícími do terapie pracuje tzv. terapeutický tandem muž-žena. Bližší informace a možnost objednat se na párovou terapii najdete na webu služby. Terapii pro páry děláme také s kolegyní Mgr. Radkou Maak.

Rodinná terapie je určena rodičům s dítětem/dětmi, nebo dospělým členům rodin, které řeší nějaký problém týkající se jich všech. Podmínkou je, že se na řešení potíže (ať už vztahové, nebo osobní) chtějí podílet alespoň jeden rodič společně s alespoň jedním ze svých potomků. Objednat se můžete rovněž přes kontaktní formulář.

Skupinová terapie

Skupinová sezení mají specifický ráz, obvykle probíhají za účasti terapeuta nebo vícero terapeutů/terapeutek se skupinou klientů/klientek. Skupinový program obsahuje 6 setkání v intervalu 1×3 týdny, každé setkání trvá 1,5 hodiny. Pro jakékoliv informace ohledně organizace skupiny, nebo účasti v ní, pište na info@terapeuticke-rozhovory.cz.

Úhrada a storno podmínky

Za všechny poskytované formy terapie obvykle vystavuji klientům fakturu a úhrada za jednotlivá sezení probíhá převodem na účet. Zruší-li klient sezení více než 24 hodin před smluveným začátkem, nehradí nic. Při zrušení sezení méně než 24 hodin před domluveným časem ale klientům úhradu za sezení fakturuji i přesto, že se sezení neuskutečnilo.

O nás

Mgr. Lukáš Kutek

 • Psychoterapeutické praxi se věnuji od roku 2016 (v letech 2016-2022 v centru Gaudia; od roku 2020 v rámci služby Párovky.cz)
  • mám za sebou přes 2,5 tisíce konzultací
  • spolupracoval jsem s více než 300 klientů s nejrůznějšími duševními potížemi
 • Absolvoval jsem pětiletý výcvik v systemické a narativní psychoterapii (s akreditací MZ)
 • Vystudoval jsem Psychologii na Filosofické fakultě University Palackého (s titulem Bc.); v současnosti jsem studentem magisterského programu Aplikovaná psychoterapie na Cyrilometodějské fakultě Univerzity Palackého
 • Mám za sebou zhruba 200 hodin kurzů Narativní terapie (pořádaných lektory londýnského Institutu narativní terapie)
 • Také jsem úspěšně prošel ročním výcvikovým kurzem Otevřených dialogů (s akreditací MPSV)
 • Absolvoval jsem základní kurz Krizové intervence organizovaný společností Remedium
 • Spolupracuji s G-I Institutem jako lektor-asistent pro jím pořádané psychoterapeutické výcviky.
 • Neposkytuji zdravotní službu, provozuji živnost podle živnostenského zákona.

Mgr. Olga Stránská

 • Vystudovala jsem sociální pedagogiku a teologii na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy
 • Později i navazující studium sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
 • Absolvovala jsem komplexní výcvik v krizové intervenci
 • V roce 2020 jsem nastoupila do 5,5 letého psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze ve společnosti IPPIAPP
 • V minulosti jsem pracovala s lidmi bez přístřeší, kterým jsem pomáhala s jejich integrací do společnosti a návratem na pracovní trh. Od roku 2010 působím v poradně domácího hospice Cesty domů, kde se věnuji poradenství, edukaci a psychosociální podpoře lidí, kterým umírá jejich blízký nebo přímo samotným umírajícím. Pracuji pod pravidelnou supervizí
 • Soukromě v poradenské a terapeutické praxi nabízím jako terapeut ve výcviku sezení za poloviční cenu 450 Kč/sezení. Nebojím se nelehkých témat i z oblasti ztrát nebo vážného onemocnění.
Mgr. Olga Stránská

Vycházíme z konstruktivismu a systemické psychoterapie, logoterapie a existenciální analýzy. Opíráme se také o principy mindfulness, které považujeme za vysoce funkční recept na práci se sebou a svou myslí. Protože jsme výcvikovým pracovištěm pro terapeuty ve výcviku, po dohodě s klienty pracujeme také metodou reflektujících týmů.

Trocha hodnocení od klientů

Už jsem předtím na terapiích byla, ale až tady jsem poprvé neměla vůbec pocit, že by mě a moje chování někdo nějak hodnotil, nebo soudil. Lenka, 37 let

V terapii jsem otevřela všechny ty hnusy, co mě tížily. Hodně jsem se trápila minulostí i budoucností a během těch rozhovorů s Lukášem jsem měla dojem, že mi fandí, ale také se nebojí zeptat na cokoliv těžkého. Když jsem mluvila, skládalo se mi to jinak. Až jsem si řekla, že už se nebudu zatěžovat vzpomínkami. A jsem spokojenější. Edita, 24 let

Vlastně se Lukáš hodně ptá, je takový nezaujatý, hned na začátku mi řekl, že zázračnou radu mi dát nemůže, což jsem chtěl spíš, ale nakonec jsem tomu jeho způsobu docela přišel na chuť. Spousta věcí mi totiž během terapie s ním došla. Petr, 29 let

Moc jsem nečekala, jak povzbuzující bude rozhovor s někým, kdo mě nezná a nijak mě nesoudí za to, za co mě odsuzuje většina lidí v mém okolí. Lukáš se ptá a snažíme se hledat možnosti při pohledu na to, čím si procházím. Když jsme v jednu chvíli došli na kořeny mých potíží, řekla jsem, že se vůbec necítím na mluvení o své minulosti, Lukáš to prostě přijal a hledali jsme jinou cestu. Cítím se tam v klidu a bezpečí a to mi taky pomáhá. Izabela, 34 let

Kontakt

Pernerova 293/11, 186 00 Praha 8 – Karlín

(4. patro s výtahem)

Mgr. Lukáš Kutek

☏ +420 731 433 424

✉ info@terapeuticke-rozhovory.cz

Mgr. Olga Stránská

☏ +420 603 194 245

✉ olgastranterapie@gmail.com

Kde nás najdete

Objednat se