Vážení zájemci a vážené zájemkyně, velice si vážím Vaší důvěry, kterou mi projevujete. V současnosti mám bohužel úplně plno, proto dočasně nepřijímám nové klienty a klientky do terapie. Jakmile se místo uvolní, opět zde na webu zveřejním kontaktní formulář pro možnost objednání se. Přeji Vám hluboký klid a sílu do Vašich dnů. Lukáš

Služby a ceník

Individuální terapie
 • Individuální terapie probíhá v příjemné místnosti v pražském Karlíně.
 • Sezení trvá obvykle 60 minut.
 • Lze se domluvit i na online setkáních.
 • Terapeutické rozhovory nabízejí sezení za dvojí ceny:
  • 900 Kč/hodina
  • 450 Kč/hodina
 • Zajímá vás možnost nejlevnější terapie v Praze?

Párová a rodinná terapie
 • Párová a rodinná sezení trvají obvykle 90 minut.
 • Párovou terapii poskytuje v rámci vzájemné spolupráce služba Párovky.cz, která se řídí vlastními podmínkami a ceníkem.
 • Rodinná terapie v rámci Terapeutických rozhovorů stojí 1400 Kč/90 minut.
 • Pokud přemýšlíte o společné terapii pro sebe a své blízké, podívejte se na bližší informace o rodinné terapii.

Terapeutická skupina
 • Terapeutická skupina probíhá obvykle jednou za 3 týdny od 18:00 a trvá 120 minut.
 • Je určena pro 6 – 8 lidí a jedná se o program 8 – 10 setkání podle počtu účastníků.
 • Program každé skupiny startuje ve chvíli, kdy projevilo zájem alespoň 6 účastníků.
 • Účast na setkání vyjde na 400 Kč/osoba.
 • Jednotlivé skupiny mohou mít své ústřední téma – úzkosti, deprese, problémy ve vztazích, osamělost…
Individuální terapie

Individuální psychoterapie mívá obvykle formu setkávání klienta s terapeutem. Na prvním sezení se dohodneme na základní organizaci vzájemné spolupráce. Standardně trvá jedno sezení 60 minut, v případě potřeby si můžeme dojednat delší, nebo kratší čas. Setkávání tváří v tvář má své opodstatnění, nicméně pro klienty z větší dálky se můžeme domluvit i na online formě (Skype, whattsapp, etc.). Předesílám, že se snažím zarámovat terapeutické setkávání počtem 10 sezení. I přesto ale to, jak dlouho a v jakém intervalu se budeme setkávat, závisí na společné domluvě.

Protože se domnívám, že částka za terapeutické sezení, která se v Praze pohybuje okolo 1000 korun za sezení, dělá z psychoterapie pro řadu lidí nedostupnou službu, rozhodl jsem se nabízet individuální terapii za poloviční cenu. Terapie za polovinu je určena všem, pro které je částka 900 korun za sezení přílišný náklad, ale o psychoterapii stojí. Toto zvážení nechávám zcela na zájemcích. Pokud potřebují tuto možnost využít, stačí, když jednoduše kliknou v kontaktním formuláři na zaškrtávací políčko „Individuální terapie za 1/2“.

Párová a rodinná terapie

Párovou terapii poskytuji se svými kolegy a kolegyněmi v rámci služby Párovky.cz, kde s partnery přicházejícími do terapie pracujeme v terapeutickém páru muž-žena. Bližší informace a možnost objednat se na párovou terapii najdete na webu služby. Terapii pro páry děláme také s kolegyní Mgr. Radkou Maak.

Rodinná terapie je určena rodičům s dítětem/dětmi, nebo dospělým členům rodin, které řeší nějaký problém týkající se jich všech. Podmínkou je, že se na řešení potíže (ať už vztahové, nebo osobní) chtějí podílet alespoň jeden rodič společně s alespoň jedním ze svých potomků. Objednat se můžete rovněž přes kontaktní formulář.

Skupinová terapie

Skupinová sezení mají specifický ráz, obvykle probíhají za účasti terapeuta nebo vícero terapeutů/terapeutek se skupinou klientů/klientek. Terapeutické rozhovory nabízí skupinu pro dospělé i teenagery. O kterou z nich máte zájem zaškrtněte prosím v přihlašovacím formuláři. Skupinový program obsahuje 8 setkání v intervalu 1×3 týdny, každé setkání trvá 2,5 hodiny včetně coffee-breaku.

V současnosti organizaci skupinových setkání připravujeme s dalšími kolegy z oboru. Pokud máte zájem o účast, napište nám to také prostřednictvím kontaktního formuláře. A připište do poznámky, jaké téma skupinového programu byste nejvíc uvítali.

Úhrada a storno podmínky

Za všechny poskytované formy terapie obvykle vystavuji klientům fakturu a úhrada za jednotlivá sezení probíhá převodem na účet. Zruší-li klient sezení více než 24 hodin před smluveným začátkem, nehradí nic. Při zrušení sezení méně než 24 hodin před domluveným časem ale klientům úhradu za sezení fakturuji i přesto, že se sezení neuskutečnilo.

O mně

 • Psychoterapeutické praxi se věnuji od roku 2016 (v letech 2016-2022 v centru Gaudia; od roku 2020 v rámci služby Párovky.cz)
  • mám za sebou přes 2,5 tisíce konzultací
  • spolupracoval jsem s více než 300 klientů s nejrůznějšími duševními potížemi
 • Absolvoval jsem pětiletý výcvik v systemické a narativní psychoterapii (s akreditací MZ)
 • Vystudoval jsem Psychologii na Filosofické fakultě University Palackého (s titulem Bc.); v současnosti jsem studentem magisterského programu Aplikovaná psychoterapie na Cyrilometodějské fakultě Univerzity Palackého
 • Mám za sebou zhruba 200 hodin kurzů Narativní terapie (pořádaných lektory londýnského Institutu narativní terapie)
 • V současnosti jsem frekventantem ročního kurzu Otevřených dialogů (s akreditací MPSV)
 • Spolupracuji s G-I Institutem jako lektor-asistent pro jím pořádané psychoterapeutické výcviky.
 • Neposkytuji zdravotní službu, provozuji živnost podle živnostenského zákona.

Než jsem se k psychoterapii dostal, pracoval jsem jako redaktor zpravodajského webu ČT24.cz. Mimo jiné jsem díky tomu mohl zpracovat rozhovor s docentem Tomášem Řiháčkem, který přehledně odpovídá na otázku, co je vlastně psychoterapie a k čemu může být užitečná. Má cesta terapeutickou krajinou začala přijetím na kombinované studium Psychologie v Olomouci. Jako student jsem absolvoval stáž v terapeutickém centru Gaudia, kde jsem nakonec strávil dalších 6 let jako terapeut.

Konstruktivismus a systemická psychoterapie mě při prvním setkání okouzlily. Že se můžu na svět dívat jinak, než jsem považoval do té doby za samozřejmé, a že se svými myšlenkami mohu pracovat, obrátilo můj život vzhůru nohama. Přihlásil jsem se proto do komplexního psychoterapeutického výcviku v systemické a narativní terapii (pořádaného G-I Institutem), který jsem v roce 2020 absolvoval jako certifikovaný terapeut. Mám za sebou i několik kurzů Narativní terapie a výcvikový kurz Otevřeného dialogu. Seberozvoj je pro mě nejlepší cestou, jak být pro co nejvíce klientů a klientek naslouchajícím terapeutem, efektivním spolupracovníkem i nehodnotícím průvodcem v jejich tématech. Opírám se také o principy mindfulness, které považuji za vysoce funkční recept práce se sebou a svou myslí.

Trocha hodnocení od klientů

Už jsem předtím na terapiích byla, ale až tady jsem poprvé neměla vůbec pocit, že by mě a moje chování někdo nějak hodnotil, nebo soudil. Lenka, 37 let

V terapii jsem otevřela všechny ty hnusy, co mě tížily. Hodně jsem se trápila minulostí i budoucností a během těch rozhovorů s Lukášem jsem měla dojem, že mi fandí, ale také se nebojí zeptat na cokoliv těžkého. Když jsem mluvila, skládalo se mi to jinak. Až jsem si řekla, že už se nebudu zatěžovat vzpomínkami. A jsem spokojenější. Edita, 24 let

Vlastně se Lukáš hodně ptá, je takový nezaujatý, hned na začátku mi řekl, že zázračnou radu mi dát nemůže, což jsem chtěl spíš, ale nakonec jsem tomu jeho způsobu docela přišel na chuť. Spousta věcí mi totiž během terapie s ním došla. Petr, 29 let

Moc jsem nečekala, jak povzbuzující bude rozhovor s někým, kdo mě nezná a nijak mě nesoudí za to, za co mě odsuzuje většina lidí v mém okolí. Lukáš se ptá a snažíme se hledat možnosti při pohledu na to, čím si procházím. Když jsme v jednu chvíli došli na kořeny mých potíží, řekla jsem, že se vůbec necítím na mluvení o své minulosti, Lukáš to prostě přijal a hledali jsme jinou cestu. Cítím se tam v klidu a bezpečí a to mi taky pomáhá. Izabela, 34 let

Kontakt

Mgr. Lukáš Kutek

Pernerova 293/11, 186 00 Praha 8 – Karlín (4. patro s výtahem)

☏ +420 731 433 424

✉ info@terapeuticke-rozhovory.cz

Kde nás najdete

Objednat se

Z důvodu plné klientské kapacity služby se dočasně nelze na terapii objednat. Děkuji za pochopení.